مقاله بررسي تاثير روابط اجتماعي استاد-دانشجو بر موفقيت تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روابط اجتماعي استاد-دانشجو بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان علوم انساني
مقاله دانشجويان مهندسي
مقاله رابطه استاد-دانشجو
مقاله رابطه دانشجو-دانشجو
مقاله موفقيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائري زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپورماسوله احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوغاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرانوري سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود کيفيت آموزش و افزايش موفقيت تحصيلي دانشجويان يکي از اهداف مهم هر دانشگاه است. در ميان عوامل موثر موفقيت تحصيلي دانشجويان، پژوهش هاي بسياري در مورد تاثير روابط بيرون کلاس غيررسمي استاد-دانشجو بر موفقيت تحصيلي دانشجويان انجام شده است. تقريبا در تمام پژوهش هاي اين حوزه بر کارکردهاي مثبت اين روابط براي کنش گران درگير رابطه و نيز براي سازمان دانشگاه تاکيد شده است. در اين پژوهش به منظور بررسي تفاوت هاي دو دانشکده متفاوت از جهت روابط استاد و دانشجو، دانشکده هاي علوم انساني و مهندسي در يک دانشگاه بزرگ دولتي با هم مقايسه شده اند. حجم نمونه ۳۰۰ نفر بوده است. نتايج نشان داده است که در دانشکده علوم انساني روابط استاد و دانشجو بيشتر از دانشکده مهندسي است. اين در حالي است که در دانشکده مهندسي روابط دانشجو-دانشجو فراوان تر از دانشکده علوم انساني است. مدل علي براي بررسي عوامل موثر موفقيت تحصيلي در دو دانشکده مشابه است و در هر دو دانشکده پيوندهاي قوي و ضعيف با استاد و نيز انگيزه شغلي مثبت و نيز رضايت از نمره بر موفقيت تحصيلي تاثير مثبت داشته است.