مقاله بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر عزت نفس و سلامت رواني دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر عزت نفس و سلامت رواني دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان،روزه داري
مقاله سلامت رواني
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همام سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برخي مطالعات تاثيرات مثبت روزه داري را در بهبود وضعيت رواني افراد مطرح کرده اند. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي تاثير روزه بر عزت نفس و سلامت رواني دانشجويان است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقايسه اي بر روي ۶۰ دانشجوي پزشکي به ظاهر سالم از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد (۳۸ زن و ۲۲ مرد) که تصميم به روزه داري در ماه رمضان ۱۳۸۶ را داشتند، انجام شد. آزمودني ها در آغاز ماه رمضان توسط پرسش نامه مشخصات فردي، پرسش نامه عزت نفس کوپراسميت و فهرست علامتي ۹۰ گزينه اي بازبيني شده (SCL-90-R) مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين افراد حداقل ۲۱ روز در اين ماه روزه گرفته و مجددا در پايان ماه رمضان با دو پرسش نامه کوپراسميت و SCL-90-R بررسي شدند. داده هاي پژوهش به کمک آزمون هاي آماري تي زوجي و ويلکاکسون در نسخه ۱۷ نرم افزار SPSS مورد تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: پس از ماه رمضان عزت نفس آزمودني ها نسبت به آغاز ماه افزايش مهني داري يافت(P<0.001) . بر اساس نتايج آزمون SCL-90-R آزمودني ها در ابعاد افسردگي (P<0.001)، روان پريشي(P<0.007) ، اضطراب (P<0.001)، وسواس (P<0.001)، حساسيت بين فردي (P<0.001)، فوبي (P<0.022)، خصومت(P<0.001)  افکار پارانوئيدي (P<0.001) و مقياس کلي علايم مرضي (P<0.001)، کاهش معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: روزه داري در ماه مبارک رمضان تاثير قابل ملاحظه اي در ارتقاي عزت نفس و بهبود وضعيت سلامت رواني دانشجويان دارد.