مقاله بررسي تاثير زلزله و هزينه هاي پيشگيري بر ميزان بروز ليشمانيوز پوستي در شهرستان بم مبتني بر تجربه طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير زلزله و هزينه هاي پيشگيري بر ميزان بروز ليشمانيوز پوستي در شهرستان بم مبتني بر تجربه طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلزله
مقاله ليشمانيوز پوستي
مقاله مداخله طبيعي
مقاله هزينه هاي پيشگيري
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: بعد از زلزله پنجم دي ماه ۱۳۸۲ بم، ليشمانيوز پوستي نگراني زيادي براي مردم و مسوولين فراهم نمود. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير زلزله و هزينه هاي پيشگيري در ميزان بروز بيماري انجام گرفت.
روش کار: اين تحقيق از نوع مطالعات مبتني بر مداخله طبيعي است. متوسط هزينه هاي پيشگيري به ازا هر نفر طي يک سال قبل و سال هاي بعد از زلزله مشخص و ميزان ابتلاي ليشمانيوز پوستي از سه سال قبل از زلزله در مناطق مداخله (هزينه شده) و شاهد (هزينه نشده) تعيين گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با آمار توصيفي و مقايسه نسبت ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: زلزله ميزان بروز و فراواني بيماري را تا ۵٫۲ برابر افزايش داده است، هزينه هاي پيشگيري تاثير معني داري در کنترل بيماري نداشته و متوسط سالانه آن به ازا هر نفر بعد از زلزله قريب به ۲۰۰۰۰ ريال بوده است. در مجموع بيش از ۶ ميليارد ريال در بخش پيشگيري طي سه سال بعد از زلزله بم هزينه شده است. در حاليکه هزينه سرانه پيشگيري قبل از زلزله کمتر از %۵ بعد از زلزله بوده است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که اقداماتي مانند سم پاشي، استفاده از پشه بند و توري آغشته به سم به ويژه در حوادث شديد تاثير چنداني در کنترل بيماري ندارند. به نظر مي رسد مناسب ترين روش براي کنترل ليشمانيوز پوستي نوع شهري آموزش، بيمار يابي و درمان بيماران باشد.