مقاله بررسي تاثير زمان برداشت برگ سبز چاي بر کيفيت چاي سياه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير زمان برداشت برگ سبز چاي بر کيفيت چاي سياه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي سياه
مقاله زمان برداشت
مقاله کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روفي گري حقيقت شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري هلستاني صمد
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي كلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار سيداحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش و طي يک دوره سه ساله، تغييرات کيفيت چاي سياه توليدي از شاخساره هاي يک غنچه و دو برگ در فصول مختلف برداشت (بهار، تابستان و پاييز)، مورد بررسي قرار گرفت. مقدار درصد ضايعات، مجموع امتيازات حسي، درصد مواد جامد محلول در آب، کافئين، تئافلاوين، تئاروبيجين، رنگ کل و شفافيت در چاي سياه تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از طرح آزمايشي کرت هاي خرد شده در زمان بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. چاي حاصل از برداشت برگ سبز در تابستان از نظر همه خصوصيات کيفي در نوع هيبريد، در رتبه بالاتر از برداشت هاي بهار و پاييز بوده است. در کلون ۱۰۰ درصد مواد جامد محلول در آب و کافئين در چاي تابستان به ترتيب ۱٫۸۵ و ۰٫۱۸ درصد از چاي بهار و ۶٫۱۴ و ۰٫۷۹ از چاي پاييز بيشتر بود. مجموع امتيازات حسي، درصد تئاروبيجين و رنگ کل در چاي بهار و تابستان در يک رتبه و بيشتر از چاي پاييز بوده است. در هر دو نوع چاي مقدار ضايعات در پاييز بيشتر از دو فصل بهار و تابستان بود و تفاوت معني داري   (P<0.05) بين مقدار ضايعات در دو فصل بهار و تابستان ديده نشد. مقدار ضايعات در چاي هيبريد تفاوت معني داري(P<0.05)  با کلون ۱۰۰ نشان نداد. تفاوت معني داري(P<0.05)  بين مقدار ترکيبات شيميايي که موجب افزايش کيفيت چاي مي شوند، در چاي هيبريد و کلون ۱۰۰ وجود دارد.