مقاله بررسي تاثير ساختار مالکيت و ترکيب هيات مديره بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ساختار مالکيت و ترکيب هيات مديره بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست تقسيم سود
مقاله ساختار مالکيت
مقاله ترکيب سهام داران
مقاله تمرکز مالکيت
مقاله ترکيب هيات مديره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي شرکتهاي سهامي به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. يکي از عوامل موثر بر اين امر، سياست تقسيم سود شرکت است. به همين دليل، بحث سياست تقسيم سود همواره به عنوان يکي از مهمترين مباحث مالي مطرح بوده است. اين اهميت پژوهش حاضر به بررسي تاثير ساختار مالکيت و ترکيب هيات مديره بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين راستا تاثير متغيرهاي رشد سود و سياست تقسيم سود سال قبل نيز کنترل و از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافته هاي بررسي ۷۷ شرکت در قلمرو زماني ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکي است که مالکيت شرکتي و استقلال هيات مديره به طور مثبت و مالکيت نهادي به طور منفي، نسبت سود تقسيمي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثير قرار مي دهد. با وجود اين، شواهدي دال بر وجود رابطه معنا دار بين مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با سياست تقسيم سود مشاهده نشد.