مقاله بررسي تاثير ساختار مالکيت و سرمايه بر ميزان هموارسازي سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ساختار مالکيت و سرمايه بر ميزان هموارسازي سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازي سود
مقاله اقلام تعهدي اختياري
مقاله ساختار سرمايه
مقاله ساختار مالکيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حسن زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري امين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده باغباني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير ساختار سرمايه و مالکيت بر ميزان هموارسازي سود در شرکت ها مي باشد. در اين مطالعه، از مدل تعديل شده جونز (۱۹۹۱) براي اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري (معيار هموارسازي سود) استفاده شده که دوره برآورد پارامترهاي مدل از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ است. دوره آزمون فرضيه ها نيز سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ را در بر مي گيرد. جهت تفکيک شرکت ها به شرکت هاي با هموارسازي سود بالا و پايين از معيار TZ استفاده گرديده است. جامعه آماري پژوهش حاضر، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و با استفاده از روش نمونه گيري حذفي، ۶۰ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون t مستقل استفاده گرديده و نتايج نشان مي دهد که نسبت بدهي جاري به دارايي، نسبت بدهي بلند مدت به دارايي و نسبت بدهي کل به حقوق صاحبان سهام شرکت هاي با هموارسازي سود بالا کمتر از شرکت هاي با هموارسازي سود پايين مي باشد و ميزان مالکيت سهامداران نهادي شرکت هاي با هموارسازي سود بالا بيشتر از شرکت هاي با هموارسازي سود پايين است.