مقاله بررسي تاثير سازندهاي زمين شناسي در ناپايداري دامنه هاي حوضه آبريز بابلرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سازندهاي زمين شناسي در ناپايداري دامنه هاي حوضه آبريز بابلرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبريز بابلرود
مقاله زمين لغزش
مقاله مازندران
مقاله ناپايداري دامنه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اروميه اي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبريز بابلرود، يکي از حوضه هاي آبريز اصلي استان مازندران، آ ب هاي دامنه هاي شمالي رشته کوه هاي البرز را زهکشي و به درياي خزر هدايت مي کند. با توجه به تراکم مراکز جمعيتي و وجود طرح هاي عمراني بزرگ مانند سدهاي البرز و شياده و مسيرهاي ارتباطي اصلي و روستايي در منطقه، اهميت مطالعه حرکات دامنه اي ضرورت پيدا مي کند. با شناخت مناطق مستعد زمين لغزش و تنوع آن مي توان روش هاي مناسب جهت کاهش خطرات احتمالي و بهسازي شرايط زمين را مورد استفاده قرار داد.
هرچند عوامل متعددي در ايجاد حرکات دامنه اي تاثير گذارند، ولي در اين تحقيق تاثير جنس سنگ و نوع سازند در عملکرد زمين لغزش ها بررسي شدند. در اين خصوص ضمن شناسايي زمين لغزش هاي رخ داده در منطقه، موقعيت آن ها در نقشه زمين شناسي ثبت، و ارتباط آن ها با سازندهاي زمين شناسي مطالعه گرديد. مناطق و واحدهاي سنگي مستعد به وقوع زمين لغزش با در نظر گرفتن تراکم سطحي زمين لغزش ها و درصد فراواني آن ها در هر واحد زمين شناسي و با بهره گيري از نرم افزار ARC GIS 9 به ترتيب اهميت مشخص شدند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که نهشته هاي نئوژن بيشترين تراکم نسبي و از نظر تعداد سازند شمشک بيشترين درصد فراواني زمين لغزش را دارند. سازندهاي آهکي دليچاي، لار و اليکا مقاوم ترين واحدهاي سنگي در مقابل انواع حرکات دامنه اي مي باشند. همچنين مي توان چنين بيان داشت با توجه به بالا بودن ميزان بارندگي سالانه در منطقه، هرچه درصد فراواني کاني هاي رسي در يک واحد سنگ شناسي بيشتر باشند استعداد آن واحد براي زمين لغزش بيشتر مي شود. ضخامت پوشش خاکي، شيب دامنه و درصد رطوبت نيز در گسترش و تنوع حرکات دامنه اي منطقه موثر بوده اند.