مقاله بررسي تاثير سايندگي بر قابليت حفاري سنگ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سايندگي بر قابليت حفاري سنگ ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاري
مقاله سايندگي
مقاله فاکتور سايش شيمازک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدهادي‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سايندگي به عنوان يکي از مهم ترين پارامترهاي موثر در قابليت حفاري سنگ ها، سرعت حفاري در معادن را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد. تاکنون چهار روش شناخته شده براي ارزيابي سايندگي سنگ ها ارایه شده است که از جمله آنها مي توان به روش شاخص سايندگي سنگ (RAI)، انديس سايش سورشار (CAI)، فاکتور سايش شيمازک (F-abrasivity) و انديس سايش سرمته (BWI) اشاره کرد. در اين مقاله، سايندگي شش نوع سنگ معدن با استفاده از فاکتور سايش شيمازک و شاخص سايندگي سنگ مطالعه شده است. براي اين منظور با استفاده از مقاطع نازک، ميزان کوارتز محتوي و ميانگين اندازه دانه ها محاسبه شده است. همچنين ميزان مقاومت فشاري و کششي (آزمون برزيلي) سنگ ها در آزمايشگاه تعيين شده است. براي تعيين قابليت حفاري سنگ ها، کليه نمونه هاي سنگي با استفاده از دستگاه حفاري ضربه اي-دوراني چکش بالا مورد حفاري قرار گرفته و سرعت حفاري در آنها ثبت شده است. نتايج حاصل از آزمايش هاي انجام شده، نشان مي دهد با افزايش ميزان فاکتور سايش شيمازک سرعت حفاري به صورت لگاريتمي و با افزايش ميزان شاخص سايندگي سنگ سرعت حفاري به صورت نمايي کاهش مي يابد.