مقاله بررسي تاثير سبک مداخله (نظارت) در تماشاي خشونت تلويزيوني بر پرخاشگري پسران ۱۱ ـ ۹ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سبک مداخله (نظارت) در تماشاي خشونت تلويزيوني بر پرخاشگري پسران ۱۱ ـ ۹ ساله
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري کودکان
مقاله خشونت
مقاله رسانه هاي تصويري
مقاله سبک هاي نظارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير به کارگيري سبک ها يا روش هاي مداخله در تماشاي برنامه هاي خشونتاميز تلويزيوني بر ميزان پرخاشگري آموخته شده کودکان از اين برنامه ها بوده است. به اين منظور، ۱۴۴ پسر ۹ تا ۱۱ ساله، با توجه به دو متغير مهم مداخله گر، يعني سبک مداخله والدين در تماشاي برنامه هاي تلويزيون و طبقه اجتماعي – اقتصادي در يک طرح آزمايشي عاملي تحت مطالعه قرار گرفتند.
نتايج پژوهش نشان داد هرچند ميزان پرخاشگري کلي کودکان در پايان ۱۲ جلسه تماشاي کارتون هاي خشونتاميز تغيير نکرده است، اعمال روش هاي آزمايشي مداخله در تماشاي کارتون هاي خشونتاميز (فعال و محدودکننده) توانسته در ميزان تاثير پذيري کودکان از تماشاي اين نوع کارتون ها تغييراتي ايجاد کند.