مقاله بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۳۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مدل سولو تعميم يافته
مقاله ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق براي نشان دادن اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران بر اساس شاخص فوکوياما، از متغيرهاي تعداد پرونده هاي مختومه چک هاي بلامحل و اختلاس و ارتشاي سرانه به عنوان متغير کاهش سرمايه اجتماعي استفاده شده است. همچنين با استفاده از متدولوژي ARDL، مدل سولوي تعميم يافته (MRW) که توسط ايشي و سوادا (۲۰۰۸) بسط داده شده است، براي دوره زماني ۱۳۸۵- ۱۳۴۹ تخمين زده شده است. بر اساس ضرايب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بين کاهش سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي رابطه معکوس وجود داشته است، به طوري که کشش GDP سرانه نسبت به چک هاي بلامحل برابر ۰٫۱۶- و نسبت به پرونده هاي اختلاس و ارتشا برابر ۰٫۰۶ بوده است. ضريب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده هاي چک هاي بلامحل برابر با ۰٫۷۹- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با ۰٫۸۶- بوده است که از نظر آماري معني دار و سرعت تعديل به سمت تعادل بلند مدت نسبتا بالا بوده است. بنابراين، با توجه به نتايج به دست آمده، سرمايه اجتماعي در ايران رو به كاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه والدين با فرزندان و رسيدگي هر چه بيشتر به آموزش آنان و آشنايي فرزندان با دين و آموزش هاي ديني براي ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي ضروري است. در سطح کلان نيز برخورد شديد دولت با عوامل فساد و نابود کننده سرمايه اجتماعي براي افزايش سرمايه اجتماعي لازم است.