مقاله بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فكري
مقاله عملكرد شركت
مقاله عملكرد آتي شركت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين راستا، از متغيرهاي نرخ بازده دارايي ها، نسبت گردش دارايي ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شركت براي ارزيابي عملكرد و از متغيرهاي اندازه و نسبت بدهي شركت به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده گرديده است. نتايج پژوهش در قلمرو زماني ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۵ نشان مي دهد كه سرمايه فكري به طور مثبت و معنا داري، نرخ بازده دارايي ها و نسبت گردش دارايي ها را تحت تاثير قرار مي دهد، ولي اين تاثير بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، معنا دار نيست. همچنين نتايج حاصل از آزمون هاي به عمل آمده بيانگر آن است كه سرمايه فكري تاثير مثبت و معنا داري بر عملكرد آتي شركت دارد.
به علاوه، رابطه معنا دار بين رشد سرمايه فكري و عملكرد سال آينده شركت نيز مورد تاييد قرار گرفت. متفاوت بودن تاثير سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي موجود در صنايع مختلف نيز از نتايج پژوهش حاضر به شمار مي رود كه اين تفاوت ناشي از تاثير متفاوت سرمايه فكري بر نرخ بازده دارايي ها و نسبت گردش دارايي هاست.