مقاله بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات
مقاله مديريت ارتباط با مشتري
مقاله رضايت مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي پشته بهتاج
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نژاد جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه هاي فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و هزينه مي شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. همچنين سرمايه گذاري هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد مشتري در زمينه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات منظور شده است. براي نمونه سرمايه گذاري هاي سبک نظير فراهم کنندگان خدمات شبکه و سرمايه گذاري هاي سنگين نظير سيستم هاي اطلاعات جامع در خصوص پياده سازي و اجراي برنامه ريزي منابع انساني بنگاه تجربه شده است.
اين مقاله حاصل يک پژوهش در اين زمينه است و قصد دارد به بررسي سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژي هايي مانند مديريت ارتباط با مشتري بپردازد و تاثير آن را بر رضايت مشتري تعيين نمايد، در ضمن تحليل مقايسه اي يافته ها نشان مي-دهند که رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات سازمان و رضايت مشتريان در ابعاد گسترده اي وجود دارد.