مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله رژيم هاي آبياري
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم ذرت دانه اي سينگل کراس ۵۰۰، ۶۴۷، ۷۰۰ و ۷۰۴ آزمايشي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي به صورت اسپليت پلات با چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي سراب چنگايي خرم آباد وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي استان لرستان انجام شد. رژيم هاي آبياري به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح ۷۵،۱۰۰  و۱۲۰  ميلي متر تبخير از تشتک تبخير و هيبريدهاي ذرت به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که رژيمهاي مختلف شامل ۷۵ و ۱۲۰ ميلي متر بترتيب بيشترين و کمترين مقدار عملکرد را بدنبال داشته اند. همچنين کاهش عملکرد دانه نتيجه کاهش تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف بوده است. همچنين عملکرد دانه نسبت به عملکرد بيولوژيکي حساسيت بيشتري به تنش خشکي نشان داد که صحت آن در کاهش شاخص برداشت منعکس گرديد. مقايسه ارقام در اين بررسي نشان داد که با ديررس شدن محصول، ميزان رشد و عملکرد آن افزايش مي يابد.