مقاله بررسي تاثير سمپاشي همراه با فرآيندهاي نگهداري ميوه خيار بر باقيمانده سم ديازينون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سمپاشي همراه با فرآيندهاي نگهداري ميوه خيار بر باقيمانده سم ديازينون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقيمانده سم ديازينون
مقاله فرآيندهاي نگهداري ماده غذايي
مقاله ميوه خيار
مقاله کروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سكاچايي آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: شكرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي زين العابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه تجمع مواد سمي در غذا، آب، زمين و هوا يکي از بحث هاي مهم براي سلامتي بشر و محيط زيست مي باشد. در اين مطالعه ميزان باقيمانده حشره کش ديازينون، در روزهاي مختلف پس از سمپاشي و همچنين فرآيندهاي موثر در کاهش اين ترکيب شيميايي مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين بررسي ابتدا يک گلخانه کاشت ميوه خيار احداث و بوته خيار در آن کاشته شد، سپس بوته هاي حامل ميوه خيار با غلظت هاي معين سم ديازينون سمپاشي شدند. پس از برداشت ميوه خيار، روند کاهش سم طي ده روز مورد آناليز کمي قرار گرفت. بخش ديگر آزمايشات به ارزيابي تاثير فرآيندهايي چون نگهداري در سردخانه ۴ºC به مدت ۱۰ روز، انواع شستشو و پوستگيري نمونه هاي جمع آوري شده خيار که حاوي باقيمانده سم بود، اختصاص يافت. نمونه هاي جمع آوري شده پس از آماده سازي مقدماتي و مراحل استخراج با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي گازي و با شناساگر ربايش الکتروني تعيين مقدار شد.
يافته ها: با افزايش زمان نگهداري ميوه، از ميزان باقيمانده سم کاسته شد. فرآيندهاي ماده غذايي مانند شستشو با آب آشاميدني، شستشو با آب و مايع ظرفشويي و پوستگيري به ترتيب موجب حذف ۱۹ درصد، ۳۵ درصد و ۴۶ درصد از باقيمانده سم شد. دو روز نگهداري در يخچال موجب حذف ۶ درصد از باقيمانده سم شد در حاليکه پس از ده روز نگهداري اين کاهش به ۶۹ درصد رسيد.
استنتاج: ميزان باقيمانده سم دفع آفات نباتي توسط فرآيندهاي متداول خانگي تا حد زيادي کاهش مي يابد که ميتوان هر يک از اين فرآيندها را براي تقليل دريافت اين ترکيبات شيميايي توصيه نمود.