مقاله بررسي تاثير سه نوع سمان زينک فسفات، گلاس آينومر ورزيني برريتنشن پست هاي FRC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سه نوع سمان زينک فسفات، گلاس آينومر ورزيني برريتنشن پست هاي FRC
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان رزيني
مقاله سمان زينک فسفات
مقاله سمان گلاس آينومر
مقاله پست FRC
مقاله نيروي باندينگ
مقاله ريتنشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طبري سيده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مشکلات در بازسازي دندانهاي اندو شده با پست هايFiber Reinforced Composite (FRC)  جدا شدن اين پست ها از عاج ريشه دندان است که از مهم ترين علل آن سمان کردن ناموفق پست FRC مي باشد. عوامل مختلفي از جمله نوع سمان برريتنشن پست ها با دندان تاثيرگذار هستند. با توجه به تناقضاتي که در اين رابطه وجود دارد اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير ۳ نوع سمان بر ريتنشن پست هاي FRC در داخل کانال ريشه انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع تجربي و آزمايشگاهي بود. در اين مطالعه ۳۰ عدد دندان پرمولر كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند بعد از درمان ريشه بطور تصادفي به ۳ گروه تقسيم شدند و پس از آماده سازي فضاي پست، پست هاي فايبر RTD بطول ۱۰ ميليمتر و به قطر ۰٫۲۵ ميليمتر توسط ۳ نوع سمان زينك فسفات (Harvard)، گلاس آينومر (GC) و سمان رزيني Maxcem (kerr) سمان شدند. پس از مانت كردن اين قطعات، هر يک به طور مجزا در دستگاه ۵۵۰۰ Instron تحت نيروي مساوي قرار گرفت و يافته ها با آزمون ANOVA ارزيابي شد.
يافته ها: ميزان ريتنشن براي سمان رزيني برابر ۱۸٫۵±۱۲۷ مگاپاسكال و براي سمان زينک فسفات ۲۹٫۷± ۱۰۲ مگاپاسكال و براي سمان گلاس آينومر ۱۴٫۸±۵۱ مگاپاسكال بود.
همچنين كربن فايبر بيشترين مقاومت به شكست و گلاس فايبر كمترين مقاومت به شكست را بين سه گروه فايبر پست داشتند.
نتيجه گيري: براي افزايش ريتنشن پست هاي FRC بهتر است از سمانهاي رزيني استفاده شود.