مقاله بررسي تاثير “سيري شناختي” بر روي “واکنش شکست” و رابطه آن با “حالت هاي کنترل عمل” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير “سيري شناختي” بر روي “واکنش شکست” و رابطه آن با “حالت هاي کنترل عمل”
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل عمل
مقاله سيري شناختي
مقاله واکنش شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ارتباط با مطالعه واکنش شکست، نظريه هايي که به بررسي فرايند «کنترل عمل» مي پردازند جايگاه محوري تري را در تحقيقات روانشناسي آلمان به خود اختصاص مي دهند. در اين پژوهش يکي از مهمترين نظريات کنترل عمل يعني نظريه يولويس کول، مورد نقد قرار مي گيرد. بر اساس اين نظريه، تفاوت واکنش شکست به واسطه حالت کنترل عمل فعال شده توضيح داده مي شود. اما بر اساس مفروضات اين پژوهش، تعامل انسان با محيط بطور اعم و واکنش شکست بطور اخص، توسط متغير «ميزان سيري شناختي» تعيين مي شود. اين متغير، تاثير مستقيم بر الويت بندي «فرا اهدافي» دارد که افراد از به انجام رساندن عمل، آن را دنبال مي کنند. رجحان هر يک از فرا اهداف که توسط ميزان سيري شناختي درک شده، تنظيم مي گردد، زمينه را براي نوع خاصي از واکنش شکست مهيا مي سازد. به منظور تقسيم آزمودني ها به دو گروه وضعيت گرا و عمل گرا مقياس SSI K مورد استفاده قرار گرفت و جهت تقسيم آزمودني ها به دو گروه گرسنگي و سيري شناختي به آزمودني ها تکليفي واحد اما با دستورالعمل هاي متفاوت جهت انجام، ارايه گرديد. براي ايجاد حس شکست و ضبط متغيرهاي وابسته مورد نظر، نرم افزار شبيه سازي، خاص اين پژوهش توسط مهندسين برنامه نويس ساخته و بکار گرفته شد. متغيرهاي وابسته شامل «انتظار مربوط به نقش عمل در راستاي تحقق قصد»، «واکنش شکست» و «دامنه تمرکز» بود. هر يک از اين متغيرها به کمک شاخص هايي عيني تعريف عملياتي شدند. تنها يافته هاي مربوط به شاخص هاي متغير اول، بطور هماهنگ فرضيه پژوهش را تاييد مي کنند.