مقاله بررسي تاثير سيستم کيفيت ISO/TS 16949 بر شاخص هاي کيفيت در صنايع قطعه سازي استان آذربايجان شرقي (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سيستم کيفيت ISO/TS 16949 بر شاخص هاي کيفيت در صنايع قطعه سازي استان آذربايجان شرقي (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص کيفيت
مقاله رضايت مشتري
مقاله اثر بخشي آموزش
مقاله دوباره کاري
مقاله مجوز ارفاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: مالك علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي سرند وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير تعداد زيادي از شرکتهاي قطعه ساز موفق به اخذ گواهي نامه ISO/TS16949 شده اند. طبق فرضيات اين تحقيق در صورت استقرار سيستم مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد  ISO/TS16949در شرکتهاي قطعه سازي شاخص هاي کيفيت در اين گونه شرکتها در زمينه هايي همچون: ميزان رضايت مشتريان، اثر بخشي آموزش، ميزان فروش محصولات، زمان از کارافتادگي ماشين آلات، کاهش ضايعات، تحويل به موقع محصولات، خريد به موقع مواد اوليه، تعداد دوباره کاريها، و تعداد مجوزهاي ارفاقي صادره، بهبود خواهند يافت. پس از جمع آوري داده ها، شاخص هاي کيفيت و وزن هر کدام از اين شاخص ها تعيين گرديدند. سپس اطلاعات مورد نياز در زمينه شاخص هاي انتخاب شده، از طريق مراجعه به اسناد و مدارک شرکتها جمع آوري گرديدند. با تهيه جداول اختصاصي، امتياز هر کدام از شرکتها در زمينه شاخص هاي انتخاب شده محاسبه گرديد. در نهايت نتايج تحقيق بدست آمده با استفاده از آزمون رتبه اي ويلکاکسون مشخص ساخت که استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO/TS16949 باعث بهبود شاخص هاي کيفيت در شرکتهاي مورد مطالعه گشته است.