مقاله بررسي تاثير سيكل دما – زمان بر توزيع اندازه و مورفولوژي ذرات پودر آلومينيم توليد شده به روش SAMD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سيكل دما – زمان بر توزيع اندازه و مورفولوژي ذرات پودر آلومينيم توليد شده به روش SAMD
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش SAME؛ پودر آلومينيوم
مقاله سيکل دما – زبان
مقاله مورفولوژي
مقاله توزيع اندازه ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادخطيبي پويا
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
SAMD  روش نسبتا جديدي در توليد پودرهاي فلزي است كه در آن از هم پاشيدگي و تكه تكه شدن مذاب، در اثر انتقال انرژي سينتيك از پروانه همزن به مذاب از طريق يك ماده واسط جامد صورت مي پذيرد و پس از انجماد قطرات مذاب حاصل و جدا كردن ماده واسط، پودر فلزي به دست مي آيد. در تحقيق حاضر، مقدار مشخصي از پودر نمك طعام به مذاب آلومينيم اضافه شد و مخلوط در دماي مشخص براي مدت زمان معين هم زده شد تا قطرات فلزي به دست بيايند. سپس اين مخلوط در آب كوئنچ شد و در نتيجه قطرات فلزي به پودر تبديل شدند و نمك طعام در آب حل شد. پودر حاصل پس از جمع آوري، شستشو و خشك كردن تحت آزمايشهاي تعيين ابعاد ذرات به كمك اشعه ليزر و بررسيهاي ميكروسكوپ الكتروني روبشي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير سيكل دما – زمان مورد استفاده در هنگام همزدن مخلوط، بر اندازه و مورفولوژي پودر آلياژ Al-6wt%Si توليد شده از اين روش مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه كرويترين ذرات پودري و حداقل اندازه متوسط ذرات آلومينيم با همزدن به مدت ۵ دقيقه در ۶۹۰ درجه سانتيگراد و سپس كوئنچ در آب به دست مي آيد.