مقاله بررسي تاثير طب سوزني بر روي نقاط ماشه اي شانه در بيماران مبتلا به سندرم درد عضلاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۷ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير طب سوزني بر روي نقاط ماشه اي شانه در بيماران مبتلا به سندرم درد عضلاني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد راجعه
مقاله طب سوزني
مقاله نقاط ماشه اي
مقاله شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حلي ساز محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقاط ماشه اي در بيماراني كه با درد اسكلتي – عضلاني به درمانگاه ها مراجعه مي كنند، به طور شايع ديده مي شود. اين نقاط به صورت نقطه هاي دردناك و قابل لمس در باندهاي رشته اي ماهيچه اي هستند كه تحريك آن ها با لمس يا فشار، سبب ايجاد درد موضعي يا راجعه در آن نقاط مي شود.
هدف: هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير طب سوزني بر روي نقاط ماشه اي شانه در بيماران مبتلا به سندرم درد عضلاني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از بين مراجعه كنندگان به درمانگاه هاي طب فيزيكي و توانبخشي، پس از معاينه و بررسي هاي كامل، ۱۸ بيمار (۷مرد و ۱۱ زن) كه از درد دو طرف شانه شكايت داشتند، انتخاب شدند. اين بيماران در هر دو سمت در شانه نقاط ماشه اي داشتند. شانه يك سمت تحت درمان با طب سوزني (۳ جلسه به فاصله هر ۴ روز) قرار گرفت. اما شانه سمت ديگر فقط با دست لمس شد و درماني را دريافت نكرد.
يافته ها: مطابق نتايج به دست آمده، ميزان كاهش درد در سمت تحت درمان با طب سوزني نسبت به سمت مقابل معني دار بود (P<0.0001). همچنين حركات فعال و غيرفعال چرخش رو به داخل شانه و نيز آستانه تحمل درد بيماران در سمت تحت درمان با طب سوزني نسبت به سمت مقابل معني دار بود (P<0.0001).
بحث و نتيجه گيري: طب سوزني از طريق تحريك رشته هاي عصبي با قطر كم و نيز افزايش آزادسازي نروترانسميترها باعث توقف پيام هاي درد مي شود و اثر سركوب كننده اي بر روي نقاط ماشه اي دارد و باعث كاهش درد مي شود.