مقاله بررسي تاثير طب فشاري (بوسيله سي باند) بر روي تهوع و استفراغ بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير طب فشاري (بوسيله سي باند) بر روي تهوع و استفراغ بارداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله تهوع
مقاله استفراغ
مقاله سي باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندي زاده اقدم سيما
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ بارداري شايع ترين اختلال دستگاه گوارش در دوران بارداري مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير طب فشاري در كاهش شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ در زنان با حاملگي اول بار (در سن حاملگي ۱۰-۱۶ هفته) انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني و بر روي ۱۰۰ نفر از زنان با حاملگي اول بار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداري با سن حاملگي ۱۰-۱۶ هفته انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه طب فشاري و پلاسبو قرار گرفتند. به طوريكه ۵۰ نفر از زنان در گروه آزمون (طب فشاري) و ۵۰ نفر از آنها در گروه شاهد (پلاسبو) در نظر گرفته شدند. سن، تحصيلات، شغل، شاخص توده بدني، سن حاملگي و همچنين شدت تهوع و دفعات استفراغ در دو گروه همگن شدند. طول مدت درمان ۴ روز بود كه در گروه طب فشاري، سي باند بر روي نقطه  نيگان و در گروه پلاسبو در خارج از نقطه نيگان بسته شد و سپس در طول مدت درمان شدت تهوع و دفعات استفراغ روزانه ثبت شد و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۲) آزمونهاي آماري کاي دو، t، من ويتني و ويل کاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين شدت تهوع و دفعات استفراغ قبل از درمان در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد (p=0.60) و (p=0.55) اما شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ بعد از درمان بين دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماري معني داري را نشان داد (p<0.01).
نتيجه گيري: طب فشاري (بوسيله سي باند كه وسيله اي بدون عارضه و ارزان و در دسترس مي باشد) در كنترل شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ موثر باشد.