مقاله بررسي تاثير طولاني مدت رويكرد درماني بوبت بر روي يك كودك همي پلژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير طولاني مدت رويكرد درماني بوبت بر روي يك كودك همي پلژي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزي
مقاله همي پلژي
مقاله رويکرد درماني بوبت
مقاله عملکرد حرکتي درشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق با هدف بررسي تاثير طولاني مدت (۶ سال ) رويكرد درماني بوبت با استفاده از روشهاي ابزاري نوين بر روي يك كودك همي پلژي صورت گرفت.
روش بررسي: تحقيق حاضر يك مطالعه – تك موردي بوده و بر روي يك كودك مبتلا به فلج مغزي از نوع همي پلژي اسپاستيك انجام شد. براي ارزيابي وضعيت كيفي عملكرد حركتي درشت از ارزيابي كلي بوبت و براي ارزيابي كمي، از ابزار ارزيابي عملكرد حركتي درشت استفاده گرديد. اين ارزيابي ها به طور ساليانه و در مرداد ماه هر سال انجام شد. مداخلات درماني، بر اساس تمرينات رويكرد درماني بوبت به مدت ۶ سال و متناسب با سطح توانايي كودك هفته اي يك بار انجام گرديد.
يافته ها: بر اساس سيستم طبقه بندي عملكرد حركتي درشت، پس از دريافت مداخله، عملكرد حركتي درشت مددجو ازسطح II به I ارتقا يافت. بر اساس ارزيابي كلي بوبت، در بدو ورود به كاردرماني، مشكلات اوليه كودك شامل هايپرتوني، دامنه حركتي محدود، فقدان حركات مجزا بين اندامها، وجود الگوهاي حركتي غير طبيعي در اندامها و هايپرلوردوز و اسكوليوز سمت چپ بدن بود. همچنين مهارتهاي نشستن، غلتيدن از چپ به راست و خزيدن را انجام مي داد. در سال ششم توانست مهارتهاي راه رفتن، پريدن و دويدن سريع در محيط بيرون از منزل، لي لي كردن بر روي پاي درگير و بالا و پايين آمدن از پله به طور متناوب را به دست آورد. در ارزيابي با ابزار ارزيابي عملكرد حركتي درشت، در اولين ارزيابي، نمره ۴۶٫۰۹ و در سال ششم نمره ۷۹٫۹۹ را كسب نمود.
نتيجه گيري: برنامه هاي درماني بوبت كه بر اساس ارزيابي هاي دقيقي طرح ريزي شده باشند، مي توانند از تثبيت الگوهاي ناهنجار جلوگيري كرده و تا حد امكان توانايي هاي مددجو را به پايه رشدي طبيعي نزديك نمايند.