مقاله بررسي تاثير عصاره گياه .Vitex agnus- castus L بر درمان سندرم قبل از قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۹۸ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره گياه .Vitex agnus- castus L بر درمان سندرم قبل از قاعدگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم قبل از قاعدگي
مقاله ويتکس آگنوس کاستوس
مقاله درمان هاي گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك گوهر مينو
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم قبل از قاعدگي عود دوره اي ترکيبي از تغييرات آزاردهنده جسمي، رواني و رفتاري است و شدت آن به حدي است که با فعاليت هاي معمول يا ارتباطات اجتماعي فرد تداخل مي کند.
هدف: گياه ويتکس  يکي از گياهان دارويي است که به طور سنتي براي درمان بسياري از مشکلات زنان استفاده مي شده است. در اين مطالعه تاثير ويتکس بر درمان سندرم قبل از قاعدگي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع کارآزمايي باليني دوسوکور مي باشد که بر روي ۱۱۶ نفر از دانشجويان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي انجام شده است. واحد هاي مورد پژوهش پس از تاييد تشخيص سندرم قبل از قاعدگي از طريق ثبت فرم وضعيت روزانه در طي دو سيکل قاعدگي و بررسي از نظر سلامت جسمي و رواني به طور تصادفي به دو گروه ۵۸ نفري دارو و دارونما تقسيم شدند و براي دو سيکل قاعدگي روزانه يک عدد قرص گياهي ويتکس يا دارونماي مشابه دريافت کردند و در نهايت ۴۹ نفر در گروه دارو و ۵۰ نفر در گروه دارونما مطالعه را تکميل نمودند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه، فرم ثبت وضعيت روزانه آينده نگر (در برگيرنده ۱۰ علامت رواني شامل تنش، دمدمي مزاجي، تحريک پذيري، اضطراب، افسردگي، فراموش کاري،گريه هاي بي مورد، عدم تمرکز حواس – گيجي، اختلال در خواب و ميل به خودکشي و ۸ علامت جسماني شامل خستگي، ميل بيش از حد به خوردن شيريني جات، سردرد، افزايش اشتها، تپش قلب، دردناک شدن پستان ها، نفخ شکم و ورم اندام ها) و آزمون افسردگي بک بود.
نتايج: يافته ها نشان داد ميزان کاهش شدت کلي سندرم قبل از قاعدگي، علايم رواني و علايم جسماني در گروه ويتکس بيشتر از دارونما مي باشد به طوري که ميزان کاهش شدت کلي سندرم قبل از قاعدگي بعد از مصرف ويتکس (۶۰٫۷۳ درصد) و بعد از مصرف دارونما (۲۰٫۷۹ درصد) (P<0.001)، ميزان کاهش شدت علايم رواني در گروه ويتکس (۶۵٫۶۲ درصد) و در گروه دارونما (۲۸٫۱۹ درصد) (P<0.001) و ميزان کاهش شدت علايم جسماني در گروه ويتکس (۵۷٫۹۸ درصد) و در گروه دارونما (۱۶٫۲۲ درصد) (P<0.001) بوده است.
هم چنين در بررسي تک تک علايم اختلاف ميانگين ۱۶ علامت از ۱۸ علامت سندرم قبل از قاعدگي قبل و بعد از درمان به طور معني داري در گروه ويتکس بيشتر از دارونما بود (P<0.05)، به عبارتي ويتکس در کاهش تمامي علايم سندرم قبل از قاعدگي به غير از ميل به خودکشي و ورم اندام ها موثرتر از دارونما بوده است. بين عوارض جانبي در دو گروه ويتکس و دارونما اختلاف معني داري مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: ويتکس در درمان سندرم قبل از قاعدگي موثر است. توصيه مي شود ويتکس براي حداقل ۲ سيکل در درمان سندرم قبل از قاعدگي استفاده شود.