مقاله بررسي تاثير علي ميان پنج عامل اصلي شخصيت و بهبود عملکرد كاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۲۸ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير علي ميان پنج عامل اصلي شخصيت و بهبود عملکرد كاري
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروشندگان حضوري و تلفني
مقاله پنج عامل اصلي شخصيت
مقاله آزمون نئو
مقاله عملکرد فروش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي بدرآبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، سعي شده با سنجش پنج عامل اصلي شخصيت نيروهاي فروش، بر اساس آزمون نئو اف اف آي، روابط همبستگي و علت و معلولي موجود بين عوامل اصلي شخصيت با عملکرد کاري فروشندگان حضوري و تلفني يک شرکت پخش مواد غذايي مورد سنجش قرار گيرد. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، عامل عصبيت (يا روان آزرده خويي) بر عملکرد فروشندگان تاثير منفي داشته و دو عامل برون گرايي و مسئوليت پذيري بر عملکرد آنها تاثير مثبت دارد. بين عوامل شخصيتي بازبودن به تجارب و سازگاري با عملکرد فروشندگان روابط معني دار مشاهده نمي گردد. همچنين نتيجه تحليل عاملي عملکرد فروشندگان تلفني و حضوري با روش چرخش واريماکس، حاکي از آن است که اين عملکرد داراي چهار عامل است: فعاليت هاي فروش مستقيم، شناخت بازار و مشتريان، بهبود و توسعه روابط و دقت در سنجش اعتبار مشتريان، فروش هاي محقق نشده، که در مقايسه با وظايف فروشندگان تبيين شده توسط آرمسترانگ مي توان عنوان نمود که عامل هاي عملکرد “دقت در سنجش اعتبار مشتريان” و “فروش هاي محقق نشده” ويژه بازار ايران هستند.