مقاله بررسي تاثير عمليات حرارتي بر مشخصه هاي ورق ضد سايشي هارداکس ۶۰۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عمليات حرارتي بر مشخصه هاي ورق ضد سايشي هارداکس ۶۰۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورق ضد سايش
مقاله هارداکس ۶۰۰
مقاله عمليات حرارتي
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ تبار مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عربيان نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و سختي ورق ضد سايش هارداکس ۶۰۰ مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نمونه هاي ورق هارداکس ۶۰۰ در دماهاي عمليات متفاوت به مدت ۵ ساعت عمليات حرارتي گرديده و ريزساختار و سختي نمونه ها توسط آزمون هاي متالوگرافي، آناليز اشعه ايکس (XRD) و سختي سنجي راکول سي ارزيابي گرديد. نتايج حاصله از آزمايشات نشان مي دهد که عمليات حرارتي سبب تغيير ريزساختار و سختي ورق مي گردد. افزايش دماي عمليات حرارتي به دليل تمپر نمودن نمونه ها سبب افزايش تغييرات ريزساختار و کاهش سختي مي گردد. بيشترين تغييرات ساختار و سختي در عمليات حرارتي در دماي ۵۰۰ درجه سانتي گراد مشاهده گرديد که نشان دهنده کاهش مقاومت سايشي ورق هارداکس در دماي مذکور مي باشد.