مقاله بررسي تاثير عمليات حرارتي در سنتز نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پلي وينيل الکل و اسيد بوريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عمليات حرارتي در سنتز نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پلي وينيل الکل و اسيد بوريک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات
مقاله کاربيد بور
مقاله پلي وينيل الکل
مقاله اسيد بوريک
مقاله عمليات حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي امير
جناب آقای / سرکار خانم: احساني قميش لو ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروندي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم نژاديزدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پيش ماده هاي پليمري به همراه اسيدبوريک سنتز گرديد. براي اين منظور ابتدا نمونه هاي اوليه با نسبت معيني پلي وينيل الکل و اسيدبوريک با همديگر ترکيب شدند. در مرحله بعدي پيروليز نمونه هاي بدست آمده، در محدوده دمايي 800-600 درجه سانتي گراد انجام شد، سپس عمليات حرارتي نمونه ها در محدوده دمايي ۱۴۰۰ – ۱۶۰۰ درجه سانتي گراد انجام گرديد. براي بررسي مکانيسم واکنش، آناليز FTIR مورد استفاده قرار گرفت. همچنين براي تعيين خلوص و بررسي مورفولوژيکي و اندازه ذرات کاربيدبور، محصول نهايي با XRD وSEM  مورد آناليز و بررسي قرار گرفت. در نهايت با بررسي نتايج بدست آمده، از آناليزهاي صورت گرفته معلوم شد، تشکيل نانوپودر و نانوذرات کاربيدبور با قطر ۸۰-۱۲۰ نانومتر با اين روش امکان پذير است.