مقاله بررسي تاثير عناصر آب و هوايي در عملكرد كندوي زنبور عسل مدرن شهرستان اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عناصر آب و هوايي در عملكرد كندوي زنبور عسل مدرن شهرستان اهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هوا
مقاله زنبور عسل
مقاله عملكرد كندوي مدرن
مقاله رگرسيون چند متغيره
مقاله شهرستان اهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي اورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه فعاليت هاي انسان به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير آب و هوا است كه زنبورداري نيز به عنوان يكي از بخش هاي مهم كشاورزي از اين قاعده مستثني نيست. در مقاله حاضر از طريق روش هاي همبستگي و تحليل رگرسيون به ارتباط بين عناصر آب و هوايي و عملكرد توليدي كندوي مدرن زنبورعسل در شهرستان اهر پرداخته شده است. پس از تعيين ميزان همبستگي بين هر يك از عناصر اقليمي با مقدار عملكرد توليدي كندوي مدرن و مشخص شدن عناصر مهم و معني دار، از طريق تحليل رگرسيون چند متغيره و با استفاده از روش گام به گام، اقدام به استخراج عناصر تاثير گذارتر شده و در نهايت مدل نهايي انتخاب شده است. با بررسي مدل ها مشخص شد كه در ميان عناصر اقليمي تاثير گذار، عامل اقليمي تعداد روز با بارش هاي ۵ ميلي متر و بيشتر ماه اسفند و نيز تعداد روز با بارش ۱۰ ميلي متر و بيشتر ماه فروردين، بيشترين نقش را در عملكرد توليد عسل در كندوهاي مدرن دارند.