مقاله بررسي تاثير عوامل مداخله گر احتمالي در ميزان تيروتروپين سرم در برنامه بيماريابي کم کاري مادرزادي تيروئيد در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۵۳ تا ۵۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل مداخله گر احتمالي در ميزان تيروتروپين سرم در برنامه بيماريابي کم کاري مادرزادي تيروئيد در اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم کاري مادرزادي تيروئيد
مقاله غربالگري
مقاله تيروتروپين
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: چميلي بشير
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دقت و بهره وري در برنامه بيماريابي کم کاري مادرزادي تيروئيد در هر منطفه جغرافيايي نيازمند مطالعات موضعي و بازنگري روش برخورد است. اين مطالعه جهت بررسي تاثير عوامل مداخله گر احتمالي در ميزان تيروتروپين در بيماريابي در شهر اهواز انجام شده است.
روش بررسي: طي ۱۹ ماه (از آبان ۸۵ تا ارديبهشت ۸۷) تمامي نوزادان متولد شده در شهر اهواز با نمونه گيري پاشنه پا براي تيروتروپين(TSH)  با روش الايزا بررسي شدند. TSH³۵ mIU/L به عنوان مشکوک قلمداد و براي بررسي TSH از خون وريدي با الايزا فراخوان شدند. در صورت  TSH³۱۰ mIU/Lفرد، بيمار تلقي مي شد. اطلاعات: سن و سابقه هيپوتيروئيدي مادر، وزن تولد، رتبه تولد، نوع تغذيه، ازدواج فاميلي، سطح TSH و زمان طبيعي شدن آن جمع آوري شد.
يافته ها: طي بيماريابي از ۳۵۶۵۵ نوزاد، ۱۱۶۲ نوزاد (۵۵٫۸ درصد پسر و ۴۴٫۲ درصد دختر)(P<0.001)  فراخوان شدند. (ميزان فراخوان ۳٫۲۵ درصد). تفاوت جنس در کل۸۲  بيماران ثابت شده (۵۲٫۴ درصد پسر، ۴۷٫۶ درصد دختر) معنادار نبود(p=0.6) . از ۸۷۱ نوزاد مشکوک مراجعه کننده، ۷۸۹ نوزاد (۹۰ درصد) سالم و نياز به درمان نداشتند. سطحTSH  نيز در دو گروه مشکوک و ثابت شده اعم از پسر و دختر تفاوت معنادار نداشت (به ترتيب  p=0.55و p=0.49). تفاوت وزن تولد دو گروه (مشکوک و بيمار) نيز تفاوت معنادار نداشت (p=0.362)، وزن کل بيماران نيز ارتباطي با سطح TSH نداشت(p=0.662) . افراد سالم با TSH بالاتر در بيماريابي، زمان بيشتري براي طبيعي شدن آن لازم داشتند(P<0.05) .
نتيجه گيري: غلبه در هر دو گروه مشکوک و بيمار با پسرها و بدون ارتباط با TSH بود. نوزادان سالم مشکوک با TSH بالا مي توانند به مدت طولاني تر تا طبيعي شدن نتايج آزمايشگاهي بدون درمان پيگيري شوند.