مقاله بررسي تاثير غلظت بار رسوبي معلق بر مشخصات جهش هيدروليکي مستغرق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۹۵ تا ۱۰۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت بار رسوبي معلق بر مشخصات جهش هيدروليکي مستغرق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش هيدروليکي مستغرق
مقاله غلظت بار رسوبي معلق
مقاله طول جريان غلطان
مقاله توزيع سرعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، تاثير غلظت بار رسوبي معلق بر مشخصات جهش هيدروليکي مستغرق شامل نسبت استغراق، طول جريان غلطان، عمق استغراق روي دريچه، افت انرژي، توزيع سرعت و همچنين توزيع غلظت مورد بررسي قرار گرفته است. از يک فلوم آزمايشگاهي با عرض ۰٫۲، ارتفاع ۰٫۳ و طول ۷ متر جهت انجام آزمايش ها استفاده گرديد. براي ايجاد جريان رسوبي از ذرات با قطر متوسط ۰٫۰۳ و ۰٫۱۵ ميلي متر و وزن مخصوص ۲٫۶ در محدوده غلظت هاي ۰٫۴۲۵ تا ۱۶٫۱۵ درصد استفاده گرديد. محدوده اعداد فرود در آزمايشات اين تحقيق بين ۱٫۹۳ تا ۴٫۹۶ مي باشد. نتايج آزمايشگاهي در محدوده اين تحقيق نشان مي دهد که با افزايش غلظت رسوبات معلق طول جريان غلطان کاهش يافته و عمق استغراق روي دريچه و افت انرژي جهش تغيير نمي کنند. حضور رسوبات معلق باعث افزايش اندازه حرکت بين ذرات آب و رسوب شده و باعث کاهش تلاطم در جريان شده و در نتيجه از سرعت جريان مي کاهند. همچنين تلاطم ايجاد شده باعث مي شود تا توزيع غلظت در انتهاي جهش تقريبا عمودي باشد.