مقاله بررسي تاثير غلظت جزء منتقل شونده بر اندازه قطره ها در دستگاه مخلوط کن ـ ته نشين کن و ارايه مدل رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت جزء منتقل شونده بر اندازه قطره ها در دستگاه مخلوط کن ـ ته نشين کن و ارايه مدل رياضي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخلوط کن-ته نشين کن
مقاله ميانگين اندازه قطره ها
مقاله جزء منتقل شونده
مقاله دور همزن
مقاله ماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهري پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار آزمايشگاهي، اثر حضور جزء منتقل شونده بر ميانگين اندازه قطره ها در استخراج مايع ـ مايع مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، دو سري آزمايش در يک دستگاه مخلوط کن ـ ته نشين کن افقي با امولسيون تولوئن- آب انجام شده است. در سري اول آزمايش ها، اثر دور همزن و ماندگي بر ميانگين اندازه قطره ها در غياب جزء منتقل شونده (استن) و در سري دوم آزمايش ها، اين اثرها در حضور جزء منتقل شونده بررسي شده است. نتيجه ها نشان مي دهند در شرايط هيدروديناميکي ثابت، اندازه قطره ها با افزايش غلظت جزء منتقل شونده کم مي شوند. همچنين نرخ کاهش قطر ميانگين ساتر با افزايش دور همزن کاهش مي يابد. براي غلظت هاي مختلف جزء منتقل شونده، يک مدل رياضي کلي براي قطر ميانگين ساتر ارايه شده است. اين مدل همخواني خوبي با نتيجه هاي آزمايشگاهي دارد.