مقاله بررسي تاثير فتوديناميك تراپي در مبتلايان به بازال سل كارسينوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فتوديناميك تراپي در مبتلايان به بازال سل كارسينوما
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازال سل کارسينوما
مقاله فتوديناميک تراپي
مقاله فتوکموتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانچي نيا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي هدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرنقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بازال سل كارسينوما (BCC) يك بيماري تومورال پوستي است و شايعترين سرطان پوست در انسان به شمار مي رود. با توجه به درمان ناكامل اين بيماري توسط برخي روشهاي درماني متعارف و عوارض آنها و گزارشاتي از موفقيت فوتوديناميك تراپي (PDT) در اين بيماران و به منظور تعيين تاثير PDT بر BCC اين تحقيق روي مراجعين به بيمارستان شهداي تجريش در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني از نوع مقايسه قبل و بعد روي ۲۸ ضايعه BCC از ۱۲ بيمار صورت گرفت. همه بيماران تشخيص قطعي BCC برمبناي پاتولوژي داشتند. بيماران بين ۶-۱ نوبت با فواصل ۱ ماهه تحت PDT قرار مي گرفتند و ماهانه ويزيت شده و از نظر پاسخ به درمان، عوارض و نتايج زيبايي بررسي مي شدند و در نهايت نتايج آن در دو گروه پاسخ كامل و ناكامل طبقه بندي مي شد.
يافته ها: تحقيق روي ۲۸ ضايعه از ۱۲ بيمار انجام گرفت. بهبودي كامل در ۹ ضايعه (۱/۳۲%) ديده شد (p<0.01). بيماراني كه سن كمتري داشتند (p<0.01) و سايز ضايعه شان كوچكتر بود (p<0.001) پاسخ بهتري به درمان نشان دادند. ضايعات BCC سطحي نسبت به ساير انواع BCC به طرز معني داري پاسخ بيشتري به درمان نشان دادند. همچنين بيماران با سابقه مثبت راديوتراپي پاسخ كمتري به درمان نشان دادند (p<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد PDT در درمان بيماران مبتلا به BCC موثر باشد. انجام مطالعات تجربي تكميلي توصيه مي شود.