مقاله بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر خلاقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر خلاقيت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله چالش پذيري
مقاله ريسک پذيري
مقاله سيستم ارتباطات
مقاله آزادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مال اميري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: لطف اله زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دگرگوني هاي اجتماعي، فناوري هاي پرشتاب و چالش زا، تکوين رسالت هاي جديد درسازمانها، ضرورت انعطاف پذيري و آمادگي براي رويايي با شرايط جديد را امري اجتناب ناپذير ساخته است. فرهنگ يک سازمان، مينياتوري از فرايندهاي کلان فرهنگي محيط سازمان است. بدون داشتن يک فرهنگ سازماني اثربخش، نمي توان انتظار فعاليت هاي خلاقانه را داشت. براي شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامي اساسي و بنيادي است. زيرا با اهرم فرهنگ به سادگي مي توان انجام تغييرات را تسهيل و جهت گيري هاي جديد را در سازمان پايدار کرد. از اين رو فرهنگ سازماني، به عنوان يکي از عوامل اساسي در موفقيت و تحقق اهداف بلند مدت سازمان مي باشد. در اين مقاله ابتدا به بحث فرهنگ سازماني و سپس به بررسي تاثير متغييرهاي فرهنگ سازماني از قبيل ابهام پذيري، چالش پذيري، ريسک پذيري، سيستم ارتباطات، آزادي بر خلاقيت پرداخته شده است. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر تاثير مستقيم، ابهام پذيري، چالش پذيري، ريسک پذيري، سيستم ارتباطات و آزادي بر خلاقيت مي باشد.