مقاله بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر درك حمايت از نوآوري (مورد كاوي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲۶ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر درك حمايت از نوآوري (مورد كاوي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله نوآوري سازماني
مقاله درك حمايت از نوآوري
مقاله فرهنگ نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت كليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين، كشورهاي مختلف، برنامه هاي مفصلي را براي بسط چنين فرهنگي در جامعه خود تدارك ديده اند تا بتوانند همچنان مسير رشد و پويايي شان را ادامه دهند. با توجه به اهميت اين موضوع، پژوهش حاضر به بررسي فرهنگ سازماني و حمايت از نوآوري سازماني در شركت بازرگاني دولتي ايران مي پردازد. هدف اين تحقيق، اثبات وجود رابطه بين فرهنگ سازماني با افزايش نوآوري و بررسي تاثير منفي فشار كاري بر نوآوري در شركت بازرگاني دولتي ايران مي باشد. پارادايم تاثير فرهنگ سازماني بر درك حمايت از نوآوري يكي از چالش هاي مديريتي است كه اين پروژه سعي در كشف متغيرها و ارايه پيشنهاداتي براي آن دارد.