مقاله بررسي تاثير فريم ورک Straight با Curve دار بر توزيع تنش بريج هاي تمام سراميک به روش Finite Element که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فريم ورک Straight با Curve دار بر توزيع تنش بريج هاي تمام سراميک به روش Finite Element
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع تنش
مقاله بريج سراميکي
مقاله فريم ورک Straight و Curve دار
مقاله آناليز اجزا محدود سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرمستوفي شهباز
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت طراحي فريم ورک در توزيع تنش و احتمال ايجاد ترک هاي اوليه در ناحيه کانکتورها، و بمنظور مقايسه تاثير دو طرح فريم ورک Straight و  Curveدار، اين تحقيق به روش Finite Element انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي انجام گرفت. مدل آزمايشگاهي، ساخته شده و توسط لابراتوار به صورت ديجيتالي توسط دستگاه CMM، اسکن شده و ابر نقطه از ژئومتري قطعه ايجاد گرديد. ابرنقطه توسط نرم افزار Catia تبديل به مدل سه بعدي Solid شد، مدل فوق توسط نرم افزار Abaqus جهت آناليز اجزا محدود به روش Meshing به تعداد بسيار زياد المان کوچک تقسيم گرديد. پس از آن با تعريف Boundary Condition، قطعه آماده تحليل گرديد. بررسي توزيع تنش در بريج و خصوصا با تاکيد در ناحيه کانکتورها انجام گرفت. خواص مکانيکي قطعه زيرکونيوم به صورت جدولي به نرم افزار وارد شد. سه مدل بارگذاري عمودي براي هر قطعه در نواحي سنترال و ديستال فوسا اعمال شد و جداگانه تحليل گرديد.
يافته ها: تنش در ناحيه کانکتورها در مدل Curve دار بيشتر از مدل Straight بود. در نتيجه توزيع تنش در ناحيه کانکتورها در مدل Straight مطلوبتر بود .
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که مدل Straight توزيع تنش مطلوبتري را نسبت به مدل Curve دار نشان داد، که البته بايد توجه داشت اين نتايج در محيط F.E بدست آمد.