مقاله بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر توسعه صادرات صنايع کوچک و متوسط در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر توسعه صادرات صنايع کوچک و متوسط در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله توسعه صادرات
مقاله صنايع کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميد امين
جناب آقای / سرکار خانم: غمخواري سيده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنايع کوچک و متوسط بخش مهم و ضروري اقتصاد هر کشوري را تشکيل مي دهد. صنايع کوچک و متوسطي که مايل به بهره برداري از گسترش بازار هستند بايد زيرساخت هاي لازم را بوجود آورند. در اين ميان، نقش فناوري اطلاعات، بسيار حایز اهميت است. با بهره گيري از فناوري اطلاعات، مديريت ارتباط با مشتريان به نحو موثري ارتقا مي يابد، فرايندهاي عملياتي تحقق يافته و كارآيي و اثربخشي سازمان افزايش پيدا مي کند.
در اين مقاله، با توجه به نقش صنايع کوچک و متوسط در ايران و اهميت زيرساختهاي لازم چون فناوري اطلاعات در توسعه صادرات آنها، سعي بر آن داريم که بر مبناي دو بعد ايجاد سهم بازار و پاسخگويي به نياز مشتريان اين اثر را مورد بررسي قرار دهيم. جامعه آماري تحقيق، کليه شرکت هاي کوچک و متوسط در سطح ايران مي باشند که فعاليت صادراتي دارند. نمونه آماري براساس روش خوشه اي طبقه بندي براساس نوع صنعت و استان به حجم ۶۰ بنگاه تعيين شده است. براساس تحليل داده ها، فناوري اطلاعات بر ميزان صادرات صنايع مورد نظر اثر دارد و اولويت اين تاثير متفاوت است.