مقاله بررسي تاثير قارچ رنگين كمان (Trametes versicolor) و قارچ سرداب (Coniophora putanea) بر كاهش جرم فرآورده هاي مركب ساخته شده از چوب / پلي پروپيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير قارچ رنگين كمان (Trametes versicolor) و قارچ سرداب (Coniophora putanea) بر كاهش جرم فرآورده هاي مركب ساخته شده از چوب / پلي پروپيلن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مركب چوب – پلاستيك
مقاله كاهش جرم
مقاله قارچ رنگين كمان
مقاله قارچ پوسيدگي سرداب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بازيار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي اسلام حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: حمصي سيداميرهومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بيش از ۱۰ درصد از مواد مركب چوب – پلاستيك مصارف ساختماني دارند كه قسمت عمده آنها در محوطه هاي بيروني مصرف مي شوند. با توجه تاثير زياد پوسيدگي قارچي بر خواص فيزيكي و مكانيكي مواد مركب، بررسي دوام اين محصولات در برابر عوامل مخرب بيولوژيك اهميت ويژه اي دارد و مصرف كنندگان بايد از كارايي اين مواد در شرايط سرويس و دوام آنها در برابر عوامل مخرب فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي مطمئن باشند. در اين تحقيق مقايسه اثر كاهش جرم (به عنوان فاكتور ثابت) دو قارچ مولد پوسيدگي سفيد(Trametes versicolor )  و پوسيدگي قهوه اي(Coniophora puteana)  بر روي تركيب هاي فرآورده هاي مركب چوب – پلاستيك با نسبت وزني ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ در صد الياف پس از ۴، ۸ ،۱۲و ۱۶ هفته مجاورت با قارچ مورد بررسي قرار گرفته است. محاسبه ها نشان داد با افزايش نسبت ماده چوبي در تركيب اوليه اثرات كاهش جرم توسط دو قارچ بيشتر مي شود. همچنين با افزايش زمان مجاورت از ۱ تا ۴ ماه فاكتور افزايش كاهش جرم روند صعودي دارد. به طوري كه بيشترين مقدار كاهش جرم در ۱۶ هفته پس از مجاورت، ودر تركيب حاوي۷۰ درصد ماده چوبي مشاهده شد. همچنين در تركيبها و زمان هاي مجاورت يكسان مقدار كاهش جرم ايجاد شده توسط قارچ رنگين كمان (Trametes versicolor) بيشتر از قارچ پوسيدگي سرداب (Coniophora puteana)  است.