مقاله بررسي تاثير قرق همراه با عمليات آبخوان داري بر روند افزايش طبيعي نهال هاي ارس .Juniperus excelsa Bieb (مطالعه موردي: مازندران – حوزه آبخيز پشتكوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير قرق همراه با عمليات آبخوان داري بر روند افزايش طبيعي نهال هاي ارس .Juniperus excelsa Bieb (مطالعه موردي: مازندران – حوزه آبخيز پشتكوه)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرق
مقاله آبخوان داري
مقاله حوضه آبخيز پشتكوه
مقاله جنگل کاري
مقاله ارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادكياسري شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين نوع گونه مناسب، مهم ترين عامل موفقيت فعاليت هاي جنگل كاري در شرايط سخت و نامساعد است. از كم هزينه ترين و كوتاه ترين روش هاي معرفي گونه هاي سازگار در سطح يك منطقه نيز، شناسايي گياهاني است كه به صورت طبيعي رويش مي يابند. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير قرق کردن و انجام عمليات آبخوان داري در افزايش طبيعي نهال هاي ارس (Juniperus excels Bieb.) در منطقه حوزه پشتكوه مازندران بوده است. اين مطالعه در سطح ايستگاه تحقيقات آبخوان داري پشتكوه و عرصه شاهد در بخش غربي اين ايستگاه صورت پذيرفته است. در انجام تحقيق از روش آماربرداري برآورد نسبت (Ratio estimation) در نوارهايي به عرض ٥٠ متر و به فواصل ٢٠٠ متر از يکديگر استفاده شده است. سطح عرصه هاي مورد آماربرداري در ايستگاه تحقيقات آبخوان داري و عرصه شاهد ٦٠٠ هكتار بوده و آماربرداري با شدت ١٦ درصد انجام گرديد. بررسي آماري اين تحقيق مويد وجود اختلاف معني دار در بين متوسط فراواني درختان و نهال هاي ارس در هكتار ايستگاه آبخوان داري و عرصه شاهد با سطح احتمال ٩٩ درصد بوده است. ايستگاه آبخوان داري علي رغم آن تعداد كمتري از درختان ارس در سطح هكتار (۰٫۱۰۴) نسبت به منطقه شاهد (۰٫۶۶۶) داشته است، عرصه را به نحوي براي ادامه حيات نهال هاي ارس فراهم فراهم نموده است كه در زمان بررسي، متوسط فراواني نهال هاي ارس در هكتار عرصه ايستگاه آبخوان داري بيش از هشت برابر (۸٫۳۴) متوسط نهال هاي ارس در هکتار عرصه خارج ايستگاه آبخوان داري بوده است. با توجه به اين که ارس تنها گونه درختي است که در سطح ايستگاه تحقيقات آبخوان داري به صورت طبيعي رويش يافته، انجام عمليات جنگل كاري و با اولويت استفاده از گونه مذكور در سطح منطقه توصيه مي گردد.