مقاله بررسي تاثير قوميت بر خشونت عليه زنان در شهر تکاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۵۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير قوميت بر خشونت عليه زنان در شهر تکاب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوميت
مقاله خشونت
مقاله زنان
مقاله آذري
مقاله کرد
مقاله تکاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اميني كژال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر جوامع خشونت عليه زنان به دلايل متعدد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و … بروز مي کند. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير عامل قوميت در ظهور رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان در شهر تکاب صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کليه زنان حداقل يک بار ازدواج کرده ساکن در نقاط شهري تکاب بوده است. جامعه نمونه پژوهش مشتمل بر ۱۲۱ نفر بوده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مي باشد که شامل اطلاعات دموگرافيک نمونه ها و همسران آنها و سوالات سنجش رفتارهاي خشونت آميز بود. نتايج پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري توصيف و تحليل گرديد. بر اساس آزمون هاي انجام شده بين ميزان خشونت عليه زنان با وضعيت اشتغال، نسبت خويشاوندي با همسر، ميزان تحصيلات آنها و همسران، ميزان درآمد و نوع ازدواج (ارادي و تحميلي)، قوميت معني دار وجود دارد. هم چنين در مواردي که زوجين از دو قوميت متفاوت بوده اند (ناهمساني قومي)، ميانگين خشونت کمتر از زماني بوده که قوميت آنها همسان بوده است. اما بين ميزان خشونت عليه زنان با سن پاسخ گويان، به هنگام ازدواج رابطه وجود ندارد.