مقاله بررسي تاثير قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از هم گرايي نامتقارن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از هم گرايي نامتقارن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت نفت
مقاله رشد اقتصادي
مقاله هم گرايي نامتقارن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين بخش ماسوله شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: دشت بزرگي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات قيمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادي پس از بحران هاي نفتي دهه ۱۹۷۰ و بحران هاي اخير، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار مي رود.اين مقاله به بررسي ارتباط بلندمدت بين قيمت نفت و رشد اقتصادي با داده هاي فصلي در دوره زماني ۱۳۶۸-۱۳۸۶ در ايران، مي پردازد و به منظوربررسي وجود ارتباط نامتقارن بين دو متغير فوق، از هم گرايي نامتقارن استفاده مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در کشور ايران به عنوان يکي از کشورهاي صادركننده نفت، تکانه هاي نفتي اثري نامتقارن بر رشد اقتصادي بر جاي مي گذارند، به اين معنا که کاهش قيمت نفت، بيش از افزايش آن بر توليد ناخالص داخلي اثر مي گذارد.