مقاله بررسي تاثير كورتاژ دوم مول هيداتيديفرم بر بيماري تروفوبلاستيك پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير كورتاژ دوم مول هيداتيديفرم بر بيماري تروفوبلاستيك پايدار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مول مقاوم
مقاله سونوگرافي
مقاله كورتاژ دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش انتخابي در تخليه مول، ساكشن كورتاژ است. در حدود ۲۰ درصد موارد بعد از درمان اوليه احتمال مقاوم شدن بيماري وجود دارد. يكي از علل ادامه ترشح bhCG و عدم كاهش مناسب آن وجود نسج باقي مانده تروفوبلاست در رحم و تخليه ناكامل آن است. هدف از اين مطالعه بررسي نقش كورتاژ دوم در تخليه كامل نسج مولار به منظور كاهش احتمال مقاوم شدن آن است.
روش بررسي: در اين مطالعه موردي – شاهدي تعداد ۱۶۰ بيمار مبتلا به مول هيداتيديفرم بعد از بررسي هاي معمولي در دو گروه ۸۰ نفري مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد جهت بيماران بعد از انجام ساكشن كورتاژ اوليه، سونوگرافي انجام شد و در صورت گزارش سونوگرافي مبني بر وجود نسج باقي مانده يا ضخامت آندومتر بيش از ۱۰ ميلي متر، روز بعد تحت كورتاژ دوم قرار گرفتند. براي بيماران گروه شاهد فقط ساكشن كورتاژ به روش روتين انجام شد. سپس بيماران هر دو گروه به صورت روتين تا منفي شدن يا مقاوم ماندن bhCG به صورت هفتگي پيگيري شدند.
يافته ها: بين بيماران دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگي، اندازه رحم و ساير فاكتورهاي خطر تفاوت معناداري وجود نداشت. در گروه مورد ۳۴٫۸ درصد موارد سونوگرافي يافته هاي غير طبيعي نشان داد. ميزان كلي مقاوم شدن در اين گروه ۲۵ درصد بود كه به تفكيك ۸ درصد در بيماران با سونوگرافي طبيعي و ۱۷ درصد در بيماران با سونوگرافي غير طبيعي بدست آمد. در گروه شاهد ميزان مقاوم شدن مول ۳۴ درصد بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه اولا عدم وجود نسج باقي مانده پس از ساكشن كورتاژ مي تواند نشان دهنده خطر كم مقاوم شدن بيماري باشد. ثانيا در صورت وجود نسج باقي مانده با انجام كورتاژ دوم مي توان ميزان مقاوم شدن مول را كاهش داد ضمن اينكه به نظر مي رسد ماهيت اوليه بيماري نيز بر ميزان مقاوم شدن آن موثر باشد.