مقاله بررسي تاثير لاپاراسکوپي بر ميزان درد مزمن شکمي بعد از اعمال جراحي لاپاراتومي قبلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير لاپاراسکوپي بر ميزان درد مزمن شکمي بعد از اعمال جراحي لاپاراتومي قبلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي لاپاروسکوپي
مقاله درد مزمن شکمي بعد غذا خوردن
مقاله آنتروليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدان سيداميركاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مدقق هادي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درد مزمن شکمي مشکل شايعي است که پس از لاپاراتومي ديده مي شود. انجام مجدد عمل جراحي لاپاراتومي تشخيصي و درماني اين درد چون همراه با عوارض زياد و احتمال چسبندگي مجدد بعد از عمل است، اکثر جراحان به روش هاي غيرجراحي روي مي آورند. به منظور تعيين تاثير لاپاروسکوپي بر ميزان درد شکمي بعد از اعمال جراحي لاپاروتومي قبلي در بيرجند انجام گرفت.
روش بررسي: تحقيق به روش کارآزمايي باليني روي بيماراني که قبلا تحت عمل جراحي لاپاراتومي قرار گرفته و از درد مزمن شکمي بعد تغذيه رنج مي کشيدند، انجام شد. جراحي تشخيصي- درماني لاپاروسکوپي در همه آنها بصورت الکتيو انجام شد. در حين عمل علاوه بر تشخيص علت درد شکمي اقدام به آنتروليز شده و تاثير آن در يک پيگيري ۱۲ ماهه بر ميزان درد و چسبندگي داخل شکمي بررسي شد.
يافته ها: تحقيق روي ۷۶ بيمار انجام گرفت. در ۸۱ درصد افرادي که تحت عمل جراحي آنتروليز لاپاروسکوپيک قرار گرفتند، در يک دوره ۱۲ ماهه پيگيري هيچ کدام هيچ دردي را بعد از غذا خوردن تجربه نکردند (p<0.0001). 10.8 درصد از آنها چسبندگي داخل شکمي داشتند ولي قابل نسبت دادن به علايم شکمي بيماران نبود و ۹٫۳ درصد بيماران چسبندگي داخل شکمي نداشتند. عوارض خاص ناشي از لاپاروسکوپي وجود نداشت.
نتيجه گيري: جراحي لاپاروسکوپي در تشخيص و درمان دردهاي مزمن شکمي بعد از لاپاراتومي قبلي، روشي موثر کم خطر و کم هزينه با عوارض کم است.