مقاله بررسي تاثير ماده نگهدارنده دي استات سديم روي كيفيت خاويار قره برون در طول دوره نگهداري در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ماده نگهدارنده دي استات سديم روي كيفيت خاويار قره برون در طول دوره نگهداري در سردخانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاويار
مقاله دي استات سديم
مقاله عمل آوري
مقاله قره برون
مقاله ماده نگهدارنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم دژبان ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: گيويان راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي براي عمل آوري خاويار ماهي قره برون، به جاي مواد نگهدارنده بوراکس و اسيد بوريک که توسط شيلات ايران در ترکيب با نمک طعام با عنوان نمک مخلوط جهت عمل آوري خاويار استفاده مي گردد، از دي استات سديم به عنوان نگهدارنده در ترکيب با نمک طعام استفاده گرديد و خاويار اين ماهي با دوزهاي ۸۰۰، ۸۵۰ و ۹۰۰ ميلي گرم دي استات سديم به ازاي هر کيلوگرم خاويار، عمل آوري و سپس به مدت شش ماه در سردخانه شيلات بندر انزلي تحت دماي (۳-) درجه سانتي گراد همراه با نمونه هاي شاهد شيلاتي که طبق روال معمول در شيلات عمل آوري شده بودند، نگهداري گرديد. در طول اين شش ماه، ويژگي هاي شيميايي، تست ارگانولپتيک و بررسي رشد و نمو باکتري ها و قارچ ها در تمامي نمونه هاي آزمايشي و شاهد شيلاتي به صورت ماهانه صورت پذيرفت. در نهايت با بررسي همه جانبه يافته ها و قياس بين نتايج حاصل از آزمايشات صورت گرفته روي نمونه هاي آزمايشي با شاهد شيلاتي، مشخص گرديد که مقدار ۹۰۰ ميلي گرم دي استات سديم در کيلوگرم خاويار بهترين ميزان اين ماده نگهدارنده جهت عمل آوري خاويار مي باشد.