مقاله بررسي تاثير ماساژ سوئدي بر استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ماساژ سوئدي بر استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله ماساژ سوئدي
مقاله فيزيوتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سليمه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استئوآرتريت (OA) شايع ترين بيماري مفصلي در تمام مفاصل مي باشد. يک سوم افراد بالاي ۶۵ سال مبتلا به OA هستند. از بين روش هاي فيزيوتراپي، ماساژ مي تواند علايم بيماري را تسکين دهد. اما بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهد که اين روش به طور معمول براي درمان علايم OA زانو استفاده نمي شود و همچنين مطالعات بسيار کمي درباره تاثير ماساژ بر OA زانو وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير ماساژ سوئدي بر بيماري OA زانو است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني با کد ثبت IRCT:201008114549 بر روي ۴۶ بيمار مونث بالاي ۳۵ سال مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام گرديد. اين بيماران به طور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. در گروه کنترل فقط درمان معمولي فيزيوتراپي شامل اولتراسوند، مادون قرمز و تحريک الکتريکي عصب از راه پوست انجام شد و در گروه مداخله، علاوه بر درمان معمولي، از ماساژ سوئدي استفاده گرديد. ميزان درد و کيفيت زندگي بيمار از طريق مقياس آنالوگ بينايي و (WOMAC: The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه گيري و با هم مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين (± انحراف معيار) تغييرات شدت درد در دو گروه دريافت کننده ي درمان استاندارد ۱٫۴±۲٫۷ و در گروه دريافت کننده درمان استاندارد به همراه ماساژ سوئدي ۱٫۷±۴٫۸ بود(P<0.001) . هم چنين ميانگين (± انحراف معيار) تغييرات امتياز کيفيت زندگي در گروه دريافت کننده درمان استاندارد ۴٫۰±۵٫۰ و در گروه دريافت ‎کننده درمان استاندارد به همراه ماساژ سوئدي ۳٫۳±۹٫۷ بود (P<0.001).
بحث و نتيجه گيري: ماساژ سوئدي بر کاهش درد و بهبود کيفيت زندگي موثر است. پيشنهاد مي شود از اين روش همراه با ساير روش هاي معمول در برنامه هاي توان بخشي جهت کاهش علايم بيماري OA استفاده شود.