مقاله بررسي تاثير متيلاسيون و آنتي اکسيدان بر روي تغيير رنگ چندسازه هاي چوب پلاستيک هوازده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صنايع چوب و كاغذ ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير متيلاسيون و آنتي اکسيدان بر روي تغيير رنگ چندسازه هاي چوب پلاستيک هوازده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوازدگي
مقاله چندسازه چوب پلاستيک
مقاله تغيير رنگ
مقاله متيلاسيون
مقاله آنتي اکسيدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي پيوند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش کاربرد چندسازه هاي چوب پلاستيک (WPC) در محيط بيرون از ساختمان باعث توجه به دوام اين فراورده شده است. اين فراورده ها زماني که به مدت طولاني در معرض اشعه فرابنفش (فرسايش نوري)، باران، برف و آلودگي هاي جوي بيرون از ساختمان قرار مي گيرند، دچار تخريب مي شوند که تغيير رنگ يکي از مشخصه هاي اين تخريب است. به منظور بررسي اثر متيلاسيون و آنتي اکسيدان (به طور مجزا و همراه هم)، بر روي تغيير رنگ چوب پلاستيک هوازده، تخته هايي از آرد چوب صنوبر و پلي اتيلن سنگين تهيه شد. بنا به استاندارد ASTM D2565 نمونه ها براي مدت زمان بيشينه۲۰۰۰ ساعت، به عنوان بيشينه زمان هوازدگي و ۲۵۰ ساعت براي بررسي اثر کوتاه مدت تيمارهاي مورد نظر درون دستگاه Atlas Xenon قرار گرفتند. تغيير رنگ و طيف FT-IR سطح نمونه هاي شاهد پيش و پس از هوازدگي مورد آزمايش و مقايسه قرار گرفت.
نتايج نشان داد که تيمار متيلاسيون مي تواند در کوتاه مدت و بلند مدت تغيير رنگ ناشي از هوازدگي را کاهش دهد. همچنين با FT-IR مشخص شد اين تيمار در کوتاه مدت تا حدي ليگنين آرد چوب تخته ها را در مقابل فرسايش نوري حفاظت مي کند. ليکن در بلند مدت هيچ يک از تيمارها در فرسايش سطحي تاثير نداشته اما متيلاسيون عمق نفوذ هوازدگي را کاهش مي دهد. آنتي اکسيدان مورد بهره گيري در بلند مدت تاثيري بر روي تغيير رنگ نداشته، ليکن در کوتاه مدت تغيير رنگ را در مقايسه با نمونه  شاهد تا حدي کاهش مي دهد.