مقاله بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر قابليت سوددهي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر قابليت سوددهي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه تبديل وجه نقد
مقاله دوره وصول حسابهاي دريافتني
مقاله دوره پرداخت حسابهاي پرداختني
مقاله دوره گردش موجودي کالا
مقاله بازده دارايي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تاكي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح و توسعه کامل مديريت سرمايه در گردش، مي تواند سهم موثري در به وجود آمدن ارزش شرکت ها داشته باشد. هدف اين مقاله فراهم نمودن مدارک تجربي درباره اثر مديريت سرمايه در گردش بر قابليت سوددهي نمونه اي از شرکت هاي ايراني با اندازه هاي کوچک و بزرگ مي باشد. داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش از صورت هاي مالي شرکت هاي ليست شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۷ گرفته شده است. متغير وابسته، بازده کل دارايي ها است که به عنوان معيار اندازه گيري براي قابليت سود دهي در نظر گرفته شده است. نتايج رگرسيون نشان مي دهد چرخه تبديل وجه نقد با بازده دارايي ها يک رابطه معکوس و معني داري را به وجود آورده است و همچنين سرمايه گذاري بالا در موجودي کالا و حساب هاي دريافتني منجر به پايين آمدن سوددهي مي شود. متغيرهاي کليدي استفاده شده در اين تحليل، دوره موجودي کالا، دوره حساب هاي دريافتني، دوره حساب هاي پرداختني و چرخه تبديل وجه نقد مي باشد.