مقاله بررسي تاثير مصرف سيروپهاي مايع در فرايند توليد آدامس و ارزيابي خواص کيفي محصولات توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مصرف سيروپهاي مايع در فرايند توليد آدامس و ارزيابي خواص کيفي محصولات توليدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدامس
مقاله آزمونهاي حسي
مقاله آزمونهاي كيفي
مقاله شربت با فروكتوز بالا
مقاله شربت گلوكز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بازيار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: متقيان پرنيان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيرين كننده ها يكي از مهمترين مواد تشكيل دهنده محصولات قنادي و از جمله آدامس مي باشند. به دليل مضراتي مانند چاقي، بيماري قند و … كه با استفاده زياد و به تنهايي از ساكارز ايجاد مي شود و يا به دليل مشكلاتي كه ممكن است در زمينه بافت براي محصول ايجاد شود در اين تحقيق امكان توليد نوع جديدي از آدامس با استفاده از شربت با فروكتوز بالا، شربت گلوكز با دكستروز اكي والان ۶۳ و شربت گلوكز با دكستروز اكي والان ۴۲، بررسي شد.
مواد و روش ها: آزمون كيفي و حسي شامل تعيين ميزان صمغ، رطوبت، خاكستر، قند احيا، ساكارز، بافت، طعم و مزه، عطر و بو مورد بررسي قرار گرفته ودر تحليل آنها از طرح هاي آماري بلوك هاي كاملا تصادفي استفاده شد و براي مقايسه ميانگين ها آزمون چند دامنه اي دانكن بکارگرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد آدامس حاوي شربت با فروكتوز بالا بهترين كيفيت و زمان ماندگاري را از لحاظ حفظ رطوبت و آزمونهاي كيفي و حسي به خصوص بافت و طعم و مزه داشت و كمترين امتياز در اين دو زمينه به آدامس با شربت گلوكز با دکستروزاکي والان ۴۲ درمقايسه با ديگر آدامس ها داده شده بود.
نتيجه گيري: استفاده از شربتهاي قندي در كنار ساكارز باعث كاهش ميزان مصرف ساكارز و در عين حال بهبود خصوصيات آدامس مي گردد.