مقاله بررسي تاثير مقدار کربنات سديم به عنوان ماده انرژي زا بر عمق لايه کربوره فولاد کم کربن ۱٫۵۹۲۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مقدار کربنات سديم به عنوان ماده انرژي زا بر عمق لايه کربوره فولاد کم کربن ۱٫۵۹۲۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد ۱٫۵۹۲۰
مقاله کربوراسيون جامد
مقاله سختي سطح
مقاله ضخامت لايه كربوره
مقاله منحني سختي فاصله
مقاله ماده انرژي زا
مقاله کربنات سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمي حسيني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فولاد مورد استفاده در اين تحقيق، فولاد کم کربن ۱٫۵۹۲۰ نام دارد که عمليات کربوراسيون جامد بر روي آن قرار گرفت. با انجام اين عمليات و سپس کوئنچ، ساختار مارتنزيتي در سطح فولاد تشکيل شده که باعث افزايش سختي سطح مي گردد. مغز اين فولاد به دليل داشتن كربن كمتر داراي سختي کمتر و انعطاف پذيري بيشتري است. يکي از پارامترهاي مهم در متالورژي اين فولاد که بسيار مورد توجه صنعت مي باشد، استفاده از ماده انرژي زا جهت افزايش سختي پذيري است. در اين تحقيق نمونه هاي فولاد کم کربن در پودر گرافيت قرار گرفته و در زمانهاي ۳، ۵، ۸ و ۱۲ ساعت در دماي ۹۲۵ درجه سانتي گراد حرارت داده شده و سپس در روغن كوئنچ شدند. محفظه هاي کربوره داراي مقادير صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزني ماده انرژي زا بودند. ماده انرژي زاي مورد استفاده در اين آزمايش کربنات سديم بود. جهت محاسبه سختي پذيري، آزمون ميكروسختي بر روي سطح مقطع نمونه هاي كربوره شده انجام شد. با رسم منحني سختي  فاصله در نمونه هاي مختلف، ضخامت لايه کربوره در زمان هاي مختلف و ماده انرژي زاي متفاوت اندازه گيري شد. با ترسيم رابطه بين عمق لايه کربوره با مقدار ماده انرژي زا و زمان كربوراسيون، شرايط لازم براي ايجاد ضخامت لايه کربوره مشخص در اين فولاد به دست آمد. علاوه بر اين شرايط مرزي وقوع پديده هاي کربوراسيون و دکربوراسيون نيز مورد مطالعه قرار گرفت.