مقاله بررسي تاثير موقعيت ايستگاه هاي تاکسي گردشي بر عملکرد ترافيکي معابر شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير موقعيت ايستگاه هاي تاکسي گردشي بر عملکرد ترافيکي معابر شهري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسي گردشي
مقاله شبيه سازي
مقاله تاثير ترافيکي
مقاله عملکرد معابر شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مهيمني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکسي هاي گردشي در ايران، حرکات خاص و تغيير خط هاي ناگهاني به منظور سوار و پياده کردن مسافر انجام مي دهند. اين وسايل نقليه با مانور در طول معابر و توقف در هر نقطه  دلخواه از مسير باعث بي نظمي در جريان ترافيک و تحميل تاخير فراوان به ديگر وسايل نقليه در حال حرکت در شبکه مي شوند. اعمال مقررات در خصوص توقف تاکسي هاي گردشي منحصرا در ايستگاه تاکسي همواره مورد توجه بوده است و تعيين تاثير اين محدوديت بر بهبود پارامترهاي جريان ترافيک بسيار حائز اهميت است.
در اين پژوهش، تاثير موقعيت ايستگاه هاي تاکسي گردشي بر عملکرد يک معبر شهري با استفاده از شبيه سازي رايانه اي رفتار اين وسيله نقليه در نرم افزار vissim به دست آمده است. اطلاعات جريان ترافيک و رفتارهاي تاکسي هاي گردشي يک معبر نمونه با آمارگيري و برداشت ميداني به دست آمده است و رفتار تاکسي در جريان ترافيک مختلط معبر مذکور در نرم افزار شبيه سازي شده است. با استفاده از مقايسه شاخص هاي عملکردي معبر شامل زمان سفر و تاخير در سناريوهاي مختلف موقعيت ايستگاه هاي تاکسي، ميزان بهبود پارامترهاي جريان ترافيک مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که توقف تاکسي هاي گردشي به ويژه در طول معابر يک و دوخطه تاثير فراواني بر عملکرد ترافيکي معبر موردنظر و افزايش زمان سفر و تاخير وارده به وسايل نقليه ترددکننده در آن معبر مي گذارد.