مقاله بررسي تاثير نايسينZ واستات سديم بر زمان ماندگاري فيله ي کپور نقره اي(Hypophthalmichthys molitrix) در طي نگه داري در دماي ۴ درجه ي سانتيگراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نايسينZ واستات سديم بر زمان ماندگاري فيله ي کپور نقره اي(Hypophthalmichthys molitrix) در طي نگه داري در دماي ۴ درجه ي سانتيگراد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور نقره اي
مقاله نايسين Z
مقاله سديم استات
مقاله زمان ماندگاري
مقاله کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده دوغيکلايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قابليت فساد پذيري بالاي ماهيان سبب شده تا حفظ كيفيت ماهي تازه، يكي از مسایل مهم مورد توجه صنعت ماهي و مصرف كنندگان باشد. در اين مطالعه تاثير نايسين (۰٫۰۲%) Z و استات سديم ((۲g/100ml بر روي فيله ي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) به مدت ۹ روز در دماي ۴ درجه ي سانتيگراد مورد بررسي قرار گرفت. پارامتر هاي ميکروبي (TVC، PTC و (LAB و شيميايي (PV، TBA و (TVB – N و همچنين مقادير pH، پروتئين کل، رطوبت، خاکسترکل (در ابتداي دوره) در طي زمان هاي ۰، ۳، ۶ و ۹ روز اندازه گيري شد. ميزان PV به جز در تيمار شاهد که از حد استاندارد بالاتر بود در دو تيمار ديگر کم تر از حد استاندارد بود. مقادير TBA و TVN درنمونه هاي حاوي ترکيب نايسين و استات سديم همچنين در نمونه هاي حاوي نايسين در طول دوره نگه داري افزايش پيدا کرد ولي تا قبل از روز ۹ به بيش از حد مجاز خود نرسيد در حالي که در نمونه هاي شاهد در روز ۴ نگه داري به حد غير قابل قبول براي مصرف رسيده بودند. بررسي شاخص هاي ميکروبي بيانگر آن بود که ميزان باکتري هاي سرمادوست، لاکتيک و کل باکتري ها در نمونه هاي شاهد بالاتر از نمونه هاي حاوي نايسين بود. همچنين در نمونه هاي حاوي نايسين ميزان شاخص هاي مذکور بالاتر از نمونه هاي حاوي ترکيب نايسين و استات سديم بود به طوري که ميزان کل باکتري ها در نمونه ي شاهد، حاوي نايسين و حاوي ترکيب نايسين و استات سديم به ترتيب در روزهاي ۴، ۶ و ۹ از حد آستانه ي تعيين شده بالاتر رفت. نتايج آناليزهاي شيميايي و ميکروبي نشان داد که استفاده ي همزمان از نايسين Z و استات سديم توانست زمان ماندگاري فيله ي ماهي کپور نقره اي بسته بندي شده در خلا در دماي ۴ درجه ي سانتيگراد را ۵ روز افزايش دهد.