مقاله بررسي تاثير نور مداوم و دوره هاي کوتاه تاريکي بر بقا، رشد و وضعيت رنگيزه اي جلبک Scenedesmus sp از استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نور مداوم و دوره هاي کوتاه تاريکي بر بقا، رشد و وضعيت رنگيزه اي جلبک Scenedesmus sp از استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقا
مقاله جلبک سبز
مقاله رشد
مقاله سندسموس
مقاله شاليزار
مقاله گلستان
مقاله رنگيزه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعي آرين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيز پانيذ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جلبک کلروفيت Scenedesmus در بحث بيوتکنولوژي غذايي و کشاورزي نمونه اي ارزشمند به نظر مي رسد. تاکنون در ايران پژوهش خاصي جهت نشان ويژه سازي اکوفيزيولوژيک اين ريزجلبک انجام نشده است. در اين تحقيق قابليت بقا، رشد و وضعيت رنگيزه اي يکي از گونه هاي اين جنس که از شاليزارهاي استان گلستان جمع آوري گرديده، تحت تاثير نور مداوم و تناوب هاي نوري زير دو ساعت مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه برداري از خاک هاي استان گلستان (گرگان) درطي يک دوره يک ساله انجام گرفت. پس از تخليص، نمونه برگزيده شده، در شرايط نوري ۲ ميکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانيه به صورت مستمر و سپس در دوره هاي تاريکي (۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقيقه) قرار داده شد. در هر مورد رشد و بقا، و وضعيت رنگيزه اي نمونه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که نمونه در شرايط نوري مستمر و غيرمستمر بقاي خود را حفظ مي کند .ثابت ويژه رشد در تناوب هاي نوري يک ساعت تاريکي به بالاترين حد خود مي رسد. فتوپريودهاي با ۳۰ دقيقه تاريکي و نور مستمر شرايط نسبتا مشابهي را پديد آورده و به طور محسوس رشد نمونه را کاهش مي دهد. چرخه توليد مثلي در۳۰ دقيقه تاريکي و نور مستمر به طور محسوس سرعت مي گيرد. توليد کلروفيل a در دوره تاريکي ۳۰ دقيقه، کاهش بيشتري نسبت به تناوب هاي بالاتر نوري دارد. ميزان کلروفيل  aدر نور مستمر و ۶۰ دقيقه از بقيه تيمارها بيشتر بود.