مقاله بررسي تاثير نوع تغيير مكان ديوار بر رانش مقاوم خاك تحت اثر سربارهاي استاتيكي و سيكلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نوع تغيير مكان ديوار بر رانش مقاوم خاك تحت اثر سربارهاي استاتيكي و سيكلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانش مقاوم خاک
مقاله ديوار حايل
مقاله انتقال
مقاله دوران حول راس
مقاله دوران حول پايه
مقاله سربار سيکلي
مقاله مدل عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدحسيني سيدمجدالدين
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده اصلي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عوامل اصلي در طراحي و ساخت ايمن ديوارهاي حايل، شناخت كمي و كيفي رانش هاي وارد به اين ديوارها است. مدل هاي آزمايشي و تحليلي بسياري براي تخمين رانش خاك ارايه شده است. نظرها و توصيه هاي مختلفي درباره نحوه توزيع و نقطه اثر رانش خاك وجود دارد، اما نوع تغيير مكان و ميزان آن در روابط ارايه شده در نظر گرفته نشده است. در اين مقاله ساخت يك مدل عددي به وسيله نرم افزار “FLAC 2D” براي مطالعه رانش مقاوم خاك تشريح شده است. به كمك اين مدل عددي، تحليل هاي وسيعي در شرايط مختلف روي يك مدل ديوار حايل انجام گرفته و نتايج قابل ملاحظه اي پيرامون كم و كيف رانش خاك بر ديوار هاي حايل به دست آمده كه بخشي از نتايج مربوط به تعيين رانش خاك تحت اثر تغيير مكان هاي مختلف ديوار در اين مقاله ارايه شده است.